top 5 gemau fideo

Yn ol i Leah Lemoncakes (Twitter: @leahlemoncakes)


Shwmae i bawb! Fy enw i yw Leah a fi yw ysgrifennwr arbennig ar gyfer blog mis yma Dillad Tost. ‘Gaming’ yw fy hoff peth i’w gwneud ym mywyd (dw i’n bwyta, cysgu ac anadl gemau fideo!) felly oeddwn i’n meddwl bydd hyn y pwnc perffaith am fy blog heddiw. Hefyd.. Dw i wrth fy modd gyda creu rhestrau, ond mae hyn yw’r rhestr anodech dw i erioed wedi gwneud! Dw i wedi trio cadw fe mor ‘spoiler-free’ â phosib.

Dw i’n gobeithio wnei di joio beth bydda ti’n darllen a gadewch i fi wybod dy meddylion di.5. Journey (PlayStation 3, PlayStation 4 & PSVita)


Ymchwilio yr anialwch i ddieithriaid a sgarff mwya


Dyw e ddim yr gêm hirach yn fy rhestr yn bendant ond mae hyn wedi bod profiad sydd wedi aros gyda fi ers i fi chwarae fe. Mae’n gêm eithaf ‘intimate’ lle bydd rhaid i ti datrys ychydig o bosau er mwyn cynnydd y stori. Eithaf aml bydda ti’n gallu chwarae trwy a nid gweld unrhyw chwaraewyr eraill, ond taset ti yn, yr unig ffordd i cysylltu gyda unrhyw yw trwy cyfres o gweiddon bach a neidio o gwmpas. Mae hefyd llawer o bobl i mewn y cymdeithas ‘Journey’ pwy sydd yn aros i yn y lefelau er mwyn helpu a ddangos y cyfrinachau i mewn y bydysawd sydd yn eithaf unigryw i ‘Journey’.

Mae’r amgylchedd i mewn y gêm yn golygus iawn ac hefyd yn hwyl i darganfod heb teimlo yn llethu ac mae ‘replay-ability’ yn hawdd iawn i’w gweld. Dw i wedi chwarae fe nes y diwedd 6 waith o lleiaf ers y tro gyntaf a bob tro wedi bod unigryw ac hwyl.4. Fallout 3 (PlayStation 3, Xbox 360/Xbox One)


Stori am ffeindio dy dad di, sydd digwydd bod Liam Neeson. Pa dro o digwyddiadau


Mae’r cyfres Fallout yw un taw fi’n cadw dychwelyd i, tro ar ôl tro ar ôl tro, yn union fel gwyfynod i lamp. Y rheswm am hynny dros y gweddill y gyfres yw’r ffaith bod dw i wedi treulio mwyaf amser gyda’r un yma. Gyda bob un o’r expansions anhygoel i’r bob un y gwestion amrywiol, mae yna ddigon i’w gwneud ac mae’n braidd yn hawdd i treulio nifer o oriau chwarae hyn pan oedd dy cynllun i treulio amser byr!

Un o fy hoff rhannau o Fallout 3 yw’r elfennau ‘karma’, sydd yn rhoi caniatáu am scenarios gwahanol ac achosi sgyrsiau gwahanol sydd yn dibynnu ar dy gweithredoedd trwy dy chwarae. Mae hyn gallu fod lawr i rhywbeth mor syml fel rhoi ‘purified water’ i’r wasteland survivor neu chwythu i fyny tref i gyd a phawb sydd yno. Mae’r cydymaith yn rhan hefyd o beth sydd yn gwneud y cyfres hon yn gwych, gan dy galluogi newid dy siwrne trwy'r wasteland gyda pwy wyt ti eisiau wrth dy ochr.

Mae’r system lefelau yw un o fy hoff trwy’r amser hefyd achos unwaith eto ti’n gallu gwneud hyn yn hollol unigryw i sut ti eisiau chwarae, p’un ti eisiau perks sydd yn gwneud i ti super powerful neu rhai sydd yn agor trafodiaeth eithaf ddiddorol neu hyd yn oed rhai sydd yn rhoi grosfasnach ar y natur ‘gory’ y gyfres.

Os ti heb wedi ffeindio’r amser i chwarae unrhyw y cyfres hon dw i’n gallu awgrymu yn llwyr dy fod ti’n trio fe mas. Ond efallai bydd rhaid i ti treulio llawer o oriau i gwneud hyn. Mae cyfres hon yn cael Vault Boy thumbs up o fi!3. Stardew Valley (PC, Xbox One, PlayStation 4 & Nintendo Switch)


Amser sinc mwyaf ers World of Warcraft.


Stardew wedi gwneud y rhestr achos mae’n un o hoff gemau i chwarae pan bydd angen i fi di-straen ac ymlacio. O’r cerddoriaeth i’r syniad o chwarae fel ffermwr neu hyd yn oed fel anturiaethwr cymryd yr her yn erbyn ysbrydion drwg a bwystfilod yn y pwll glo.

Mae yna rhywbeth mor bodloni am y gêm sydd yn anodd i rhoi dy bys arno. P’un mae’n fod yn gallu creu fferm go-iawn lle mae rhaid i ti trin dy anifeiliaid gyda chariad a pharch, clirio’r tref o rwtsh a boulders, sortio mas y canolfan cymunedol sydd yn dod i’r hwb o dy cymuned neu adeiladu perthnasau gyda’r pobl y dre er mwyn ffeindio mas pethau amdano nhw sydd yn heart-warming iawn.

Mae natur o gêm hon yn rhoi y teimlad i ti o boddhad jyst wrth cwblhau gwaith dydd i mewn 20 munud (yr amser mae’n cymryd i gwblhau diwrnod llawn mewn amser gêm). Mae ‘replay-ability’ ffactor gyda’r gêm hefyd. Dw i wedi cwpla 130 oriau ar bob un chwarae trwy a doedd y gêm ddim yn teimlo ailadroddus o gwbl. Mae yna llawer o lefydd i darganfod ac yr tref ei hyn yn braidd yn expansive a llawn gyda phethau i’w gwneud er gwaethaf y pris isel.2. BioShock The Collection (PlayStation 4 & Xbox One)


Dim un, dim dau, ond tri gemau arbennig!


Mae’r un yma yn bach o ‘cheat’ achos i fod yn hollol technegol mae’n tri gem, ond mae’r casgliad hon yn gwych iawn. Yn wreiddiol chwaraeais i BioShock ar y Xbox 360 a dw i’n gallu cofio fy ngaw yn gollwng gyda’r straeon ac y dewisiadau rhaid i ti gwneud yn ogystal i teimlo hollol ofnus y tro gyntaf wnes i chwarae fe! Y frwydr yn gwych ac y pwerau bydd rhaid i ti ddewis gwneud y gem cyffrous iawn. Er enghraifft... pwy bydda ddim eisiau saethu gwenyn at dy gelyn?

Un y prif-rhesymau dw i wrth fy modd gyda’r ddau gem gyntaf yw dibynnu ar dy dewisiadau ti’n gwneud, bydd y diwedd yn gwahanol. Mae gen ti’r dewis moesol o achub y chwiorydd bach (a rhyddhau nhw o fod yn gaethion i Adam, y substance sydd pawb yn Rapture yn trio cael eu hun er mwyn gwneud eu hunain mwy pwerus) neu defnyddio nhw er mwyn cael mwy Adam i gwneud dy hun mwy pwerus tra bod dy siwrne trwy’r ddinas dan dwr yn barhau. Dw i dewis bob amser i achub y chwiorydd bach ac mewn trio bydda ti’n derbyn diwedd heartwarming a siomedig felly paratoi cacen a tissues!

Bioshock Infinite yn hardd iawn a bron Disney-esque mewn golwg. Golwg Elizabeth yn seiliedig ar tywysogion Disney! Ond yn ychydig gwahanol i’r ddau gyntaf achos dyw’r horror element ddim yno, ond dyw’r gem ddim yn teimlo fel mae yn golli fe. Er mwyn gwerthfawrogi fe yn llwyr a theimlo pa mor galed yw’r diwedd, bydd rhaid i ti chwarae y ‘Burial at Sea’ DLC. Mae’r stori i gyd yn ddangos pa mor hawdd y tref sydd yn edrych yn perffaith yn gallu cylchdroi o dan y craidd. Creulon weithiau gyda rhai themâu gwleidyddol iawn, dewisiadau moesol i’w gwneud a ‘boss fights’ sydd yn gyffrous iawn i chwarae. Roedd hynny yn hwyl iawn mynd o gwmpas y tref a ddarganfod y straeon wedi cudd trwy’r Colwmbia. Dw i wedi chwarae bob un y tri BioShock mwy nag un waith a byddai’n fodlon i chwarae iddo nhw gyd mewn heartbeat.1. Silent Hill 2 (PlayStation 2)


Yr arswyd seicolegol pennaf.


Dychmygwch fod 14 oed mewn garej/ystafell gwely ynysig yn llwyr o’r gweddill y tŷ yn chwarae Silent Hill 2 am y tro gyntaf yn unig yn llwyr, ac wedyn y llinell agoriad y gem o “In my restless dreams I see that place, Silent Hill” bydd ystyr hollol gwahanol gyda ti. Mae’r gem hon wedi aros gyda fi ers amser maith a wedi bod hoff i fi ers i fi chwarae fe am y tro gyntaf ar fy PlayStation 2.

Hyd yn oed mae’n braidd yn anodd i mynd yn ôl a chwarae nawr, enwedig pan ti’n ystyried pa mor bell gaming wedi mynd ers y dyddiau PS2, y rheolau ‘janky’ dim ond ychwanegu at ei swyn. Mae gyda’r gem ffordd gwych o gwneud yn siŵr dy fod ti’n teimlo yn unig trwy’r cerddoriaeth ac yr stori ac eithaf bydda ti’n cael y teimlad o dyfalu dy sanity. Mae diweddau gwahanol gyda’r gem sydd yn dibynnu ar sut ti wedi chwarae a pha lefel anhawster wnes ti ddewis a sawl gwaith ti wedi chwarae’r gem. Mae hyn yn gwneud y gem werth chwarae trwyddo unwaith eto jyst er mwyn gweld os ti’n gallu cael y diwedd swper-secret sydd cyhoeddi’r stori am sut y tref i gyd wedi cyrraedd. Dyma fe os ti’n rhy anweddus i chwarae fe reit trwy pedwar gwaith o leiaf.

(YouTube)


Nodyn ychwanegol:


Ychydig o anrhydeddus sôn sydd wedi colli mas ar fy rhestr (Dwedais i ti roedd e’n anodd!)

Resident Evil 7, Evil Within 1&2, Spyro: Year Of The Dragon, Super Mario Sunshine,

Animal Crossing: New Leaf, Silent Hill Downpour, Fallout New Vegas, Slime Rancher,

Thomas Was Alone, Tales From The Borderlands and Life Is Strange.