Top 5 Artistiad Stryd

5. Phlegm


Wedi’i eni yng Ngogledd Cymru, mae Phlegm yn gweithio yn Sheffield dyddiau hyn. Mae ei waith celf naratif yn cael ei fynegi trwy ei arddull swrrealaidd a darluniadol, sydd yn ei

streetartnews.com

dro yn cael ei ddylanwadu gan ei gymeriadau llyfrau comig. Mae Phlegm yn adnabyddus am ei lyfrau comig a gyhoeddir yn rheolaidd, a dyma le yn dod ei ysbrydoliaeth ar gyfer ei murluniau a'i gelf stryd. Wrth weithio ar raddfa fawr a bach, fel arfer mae fe’n gweithio mewn du a gwyn, ond weithiau mae fe'n defnyddio lliw os fydd y gwaith yn raddfa fawr. Mae'r dyluniad a'r cymeriadau hyn bron bob amser yn seiliedig ar gymeriadau o'i lyfrau comig, sy'n rhoi cymysgedd diddorol o ddarluniau, darluniau a steil cartŵn. Dych chi’n gallu gweld gwaith Phlegm reit dros y byd, yn lefydd fel Swistir, Canada ac Awstralia, ond mae’n fwyaf tebygol i weld i'w waith fe yn y DU.


brooklynstreetart.com4. Frankie Strand


Mae Strand yn ddarlunydd ac arlunydd stryd yn Llundain.

JumPic.com

Dylanwadir ar ei gwaith hi gan anifeiliaid a natur, ac mae'n llachar, trwm a lliwgar gyda llinellau trwchus. Dych chi'n gallu gweld ei gefndir hi mewn darlunio pan byddech chi'n edrych at ei arddull cartŵn, ac wrth weithio ar raddfa fawr, mae'n well hoffi weithio i'r 'gynfas' yn lle na pharatoi darn ymlaen llaw, achos mae hi'n meddwl hwn "compliments the context". Er bod ei gwaith hi yn llawn naratif, gall fod yn agored i ddehongli yn aml, a gall fod â dylanwadau gwleidyddol, gan amlygu'r problemau amgylcheddol gwirioneddol amdanom ni yn eu hwynebu megis llygredd a newid yn yr hinsawdd.

frankiestrand.com3. Aryzurbacolors.com

O Sbaen, mae Aryz yn arlunydd gweledol ac yn ddarlunydd sy'n gweithio gyda phaent chwistrellu, brwsys a rholeri paent. Mae fe’n creu cymeriadau a murluniau

streetartnews.com

mawr, hefyd yn ddarlunydd, gan weithio'n gyson yn ei stiwdio pan dyw e ddim yn creu celfyddyd ar y strydoedd, a gellir gweld y cefndir darluniadol hwn yn hawdd yn ei waith ar raddfa fawr, ond beth sy'n ddiddorol yw ei fod hefyd yn arlunydd fine artist, ac mae hyn i'w weld mewn rhai o'i murluniau ar raddfa fawr hefyd.

Mae'r ddau arddull yn eithaf gwahanol, sy'n golygu bod yr artist hwn yn anrhagweladwy a diddorol.

Yn aml mae gan y cymeriadau darluniadol deimlad sgi-fi, futuristic, anesmwyth iddynt, a phan dych chi'n gweld ar raddfa fawr gall eich gwneud yn teimlo'n anghyfforddus. Gallwch ddod o hyd i waith Aryz Barcelona, Efrog Newydd a'r Almaen (i enwi ychydig).

lostateminor.com
2. Bordalo ii


Mae gan yr artist Portiwgal hwn ymagwedd ychydig yn wahanol i'r hyn dyn ni fel arfer yn ei

streetartnews.net

feddwl am gelf stryd. Mae Bordalo yn defnyddio gwastraff sbwriel, rwtsh a phlastig i greu cerfluniau ar raddfa fawr sy'n adlewyrchu'r gymdeithas greedy a gwastraffus bod mae'r artist yn teimlo dyn ni’n byw yn.

streetartnews.net

Drwy roi bywyd newydd i'r hyn y mae eraill wedi ei daflu i ffwrdd, mae Bordalo yn codi ymwybyddiaeth o niwed ecolegol yr ydym yn ei achosi trwy fyw mewn cymdeithas 'throw away'; meddai fe, “the idea behind it is to build images of the victims with what destroys them". Gellir gweld ei waith ar draws y byd, o Lisbon a Rhufain, i Baris a Turin.

thisiscolossal.com

1. ROApinterest

Drwy beidio â rhoi ei enw yn gyhoeddus ac yn hysbys yn ROA yn unig, mae'r arlunydd

organart.demon.com

Gwlad Belg hwn yn teimlo bod yw ei gelf yn ‘uncompromised’ ac yn onest achos o'r anhysbysrwydd y mae'r ffugenw yn ei ddarparu. Mae ei delweddau du a gwyn nodedig, yn dod ag anifeiliaid gwyllt & threfol yn ôl i'r lleoedd y buont yn unwaith yn byw - er bod yna ddyfalu ynghylch a oes ystyr dyfnach i waith ROA, efallai pessimism yr artist gyda'n cymdeithas fodern & hunanol. Gallwch chi ffeindio baent chwistrellu ROA a chelf stryd acrylig ledled y byd, gan gynnwys Llundain, Berlin, LA, Paris ac Efrog Newydd.

artforce.org

streetartnyc.com


0 views